Kurz 1C + 1D

Charakteristika kurzu

Metoda SM systém je založena na aktivním cvičení s elastickým lanem. Cílem cvičení

je léčit a regenerovat meziobratlové ploténky celé páteře. Hlavním efektem metody je

vyvolání trakční (protahovací) síly v meziobratlové ploténce. Tohoto efektu

dosahujeme aktivací spirálních svalových řetězců, které zužují obvod pasu a protahují

tělo směrem vzhůru. Tímto způsobem je páteř při pohybu aktivně stabilizována. Při

cvičení používáme přirozenou koordinaci chůze, kterou rozdělujeme do jednotlivých

cviků. Při cvičení opravujeme chybné provedení v jednotlivých částech a po zvládnutí

dílčích cviků spojujeme cviky v optimálně koordinovanou chůzi.

Hlavní principy metody SPS

· spirální stabilizace páteře,

· aktivní útlum paravertebrálních svalů,

· trakční síla (protažení páteře směrem vzhůru),

· vertikální osa těla,

· extenční pohybové vzory v pletenci ramenním a pánevním.

Indikace

· výhřez meziobratlového disku,

· skolióza,

· spondylolistéza,

· bolesti hlavy,

· nespecifické bolesti zad,

· diastáza břišních svalů,

· prevence a regenerace u sportovců,

· prevence a léčba velkých kloubů (kyčelní, kolenní a ramenní kloub).

Program kurzu

Teoretická část

 

· akutní výhřez meziobratlové ploténky,

· FB syndrom – potíže po neúspěšné operaci,

· zvládnutí antalgického držení,

· zvládnutí kořenového dráždění.

Praktická část:

· 12 základních cviků – opakování,

· 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – nakročení DK,

· cviky pro dolní končetiny,

· cviky pomocné: protažení svalů dolní končetiny a chodidla, protažení svalů horní

končetiny a ruky, koordinace chůze.

 

Praktická část

 

Manuální techniky (masáž, protažení svalů)

· m. iliocostalis lumborum, thoracis, cervicis;

· m. longissimus thoracis, capitis;

· m. semispinalis cervicis, capitis;

· m. rectus capitis posterior major,

· m. obliquus capitis inferior,

· m. multifidus,

· m. quadratus lumborum,

· m. subclavius,

· m. pectoralis minor,

· m. serratus anterior,

· m. scalenus posterior, medius, anterior;

· m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. pectineus, m. adduktor brevis a longus.

Cíle kurzu

Teorie

 

· výuka popisné a funkční anatomie základních svalů,

· vysvětlení zařazení těchto svalů do stabilizačních řetězců.

 

Praxe

 

· palpace svalů a vyhodnocení jejich klidového tonu a zapojení při pohybu,

· posílení svalů v oslabení,

· protažení svalů v napětí pasivní technikou a aktivní technikou.

Školitel

Mgr. Věra Havránková

 

· fyzioterapeut a lektor vzdělávacího a rehabilitačního centra Smíšek,

· registrovaný fyzioterapeut, absolvent Ostravské univerzity a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislavě.

Určení

· pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, maséry, lékaře (se specializací FBLR, ortopedie),

· pro studenty fyzioterapie.

· pro veřejnost.

 

· Kurz je podmíněný absolvováním kurzu 1A + 1B nebo dobrou znalostí metodiky a cvičení.

Cena kurzu

· cena pro 1 osobu na 2 dny (16 vyučovacích hodin) je 4.500,- Kč

· při rezervaci a účasti na 2 kurzech je zvýhodněná cena 8.000,- Kč

· objednané a zaplacené termíny není možné měnit a ani požadovat vrácení peněz.

· cena kurzu pro skupinu mimo uvedené termíny je 17 500Kč za 1 den (8 vyučovacích hodin).

V ceně je zahrnuto

· účast v teoretické a praktické části kurzu, daňový doklad, potvrzení o účasti v kurzu,

· certifikát se souhlasným stanoviskem UNIFY ČR (8 kreditů, 16 vyučovacích hodin),

· dokument SPS system k nahlédnutí zde.

AMBULANCE

KONTAKT

 

Pro kurzy v České republice

Martin Osmanczyk, Tel.: +420 606 175 531
E-mail: rehab.kurzy@seznam.cz

 

Pro kurzy ve Slovenské republice

Martin Osmanczyk, Tel.: +420 606 175 531
E-mail: rehab.kurzy@seznam.cz


©  2017 BY R&S Apps