METODA

Člověku se během vývoje vytvořil svalový korzet, který jej stabilizoval v běžných denních činnostech. Hlavní pohybové aktivity, které měly vliv na formování pohybového aparátu byly chůze, běh a rozsáhlé pohyby paže ve vzpřímené poloze. V současné době, kdy převládá sedavý způsob života s převahou  statických poloh dochází k porušení vzpřímeného držení těla, což má za následek zásadní změny nároků na pohybový aparát.

SM (SPS) systém- Spirální stabilizace

Jedná se o metodu, která se opírá o 30 let klinických zkušeností u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem ploténky a u skolióz.

Klidové polohy jsou stabilizované pomoci vertikální stabilizace, která je tvořená svaly uloženými podél páteře. V klidu se lopatka nepohybuje a tyto svaly obratle stlačují k sobě a blokují pohyb. Páteř je pevná, ale nepohyblivá a dochází ke snižování meziobratlových disků.

Tvar a funkce páteře ovlivňuje pohyb paže a lopatky. Pohyb lopatky vzad je spojen především s činností svalu trapézového a širokého svalu zádového, které zahajují aktivaci spirálních svalových řetězců, které stabilizují trup při pohybu.  Spirální stabilizace stabilizují pohyb, stahují obvod pasu a páteř protahují směrem vzhůru, čímž umožňují regeneraci meziobratlových plotének při optimálně koordinované a stabilizované chůzi.

Spirální a vertikální stabilizace (Smíšek, 2014)

Preventivní a regenerační cvičení

Cílem regeneračního cvičení je umožnit regeneraci těch části pohybového aparátu, které jsou přetěžovány sedavým zaměstnáním, jednostrannou práci a jednostranným sportem. Cvičení musí obsahovat 3 základní principy:

1. svalová rovnováha – posílení svalů oslabených a protažení svalů zkrácených

2. vyrovnané držení těla – tělo vyrovnáváme do osy souhlasné s gravitací, vyrovnaného držení těla můžeme dosáhnout až po vyrovnání svalové dysbalance

3. koordinace pohybu v prostoru a času – koordinace postavení pánve (základ postavy), hlavy (osa těla) a lopatky (předpoklad pro optimální pohyb paže). Koordinace je časována tak, že první se upraví postavení pánve, trupu, hlavy a lopatky, nakonec navazuje volný pohyb paže.

Při dosažení 3 základních principů pohybu a uplatnění dalších pravidel pro optimální pohyb, se začnou pohybové aktivity automaticky stabilizovat svalovými spirálními řetězci. Dosažení spirální stabilizace pohybu je hlavní předpoklad regenerace pohybového aparátu.

Stlačená meziobratlová ploténka při vertikální stabilizaci (Smíšek, 2013)

Vyrovnaná meziobratlová ploténka při spirální stabilizaci (Smíšek, 2013)

Indikace

Akutní či chronické bolesti v krční, hrudní a bederní páteři

Výhřezy ploténky

Skolióza

Vadné držení těla

Artróza velkých kloubů – ramenní, kyčelní, kolenní

Hallux valgus(vbočený palec nohy) a plochá noha

Bolesti hlavy, závratě

Inkontinence

Vertebroviscerální vztahy

Prevence a regenerace přetížení pohybového aparátu u sportovců

 

SM systém je cvičení se složkou posilovací, protahovací, mobilizační, stabilizační a koordinační, které optimalizuje řízení pohybu.

Spojuje komplexní trénink pohybového aparátu a řízení pohybu centrálním nervovým systémem.

 

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie (5-99let).

AMBULANCE

KONTAKT

 

Pro kurzy v České republice

Martin Osmanczyk, Tel.: +420 606 175 531
E-mail: rehab.kurzy@seznam.cz

 

Pro kurzy ve Slovenské republice

Martin Osmanczyk, Tel.: +420 606 175 531
E-mail: rehab.kurzy@seznam.cz


©  2017 BY R&S Apps