Kurz 5B

Skolióza

Charakteristika kurzu

Metoda SPS – „Spirální stabilizace páteře“ je založena na stabilizaci páteře

dlouhými svalovými stabilizačními řetězci. Rozlišujeme klidovou stabilizaci

vertikálními řetězci a pohybovou stabilizaci spirálními řetězci. Aktivita spirálních

řetězců se projeví na páteři jejím vyrovnáním do střední osy – centrací a protažením směrem vzhůru – trakcí. Skoliózu považujeme za selhání funkce

pohybových spirálních řetězců, především řetězce LD – latissimus dorsi. Selhání

řetězce LD se projeví poruchou koordinace a stabilizace chůze. Hlavním cílem

naší léčby je aktivace a posílení řetězce LD a obnovení optimální koordinace a stabilizace chůze. Protože se jedná o aktivní léčbu, je přikládání pasivního

korzetu, který brání pohybu kontraindikováno (Toto platí pouze pro pacienty,

kteří denně cvičí).

Léčebné kroky, které obnoví porušenou funkci páteře a koordinaci chůze

1. krok – vytvoření svalového korzetu – řetězcem latissimus dorsi – LD, aktivní

relaxace a protažení přední a horní svalové skupiny pletence ramenního.

 

2. krok – aktivní relaxace v reciproční inhibici a protažení svalů v pletenci

pánevním, protažení flexorů a extensorů kyčle, zádových svalů, m. errector

spinae, m. quadratus lumborum.

 

3. krok – stabilizace svalovým korzetem – řetězcem serratus anterior – SA,

aktivní relaxace a protažení zádových svalů.

 

4. krok – mobilizace celé páteře a hrudníku do rotace, procvičení mm. rotatores,

mm. semispinales, mm. multifidi.

 

5. krok – nácvik stabilizace stojné nohy do chůze, důrazné zapojení m. gluteus

maximus a svalů pánevního dna.

 

6. krok – aktivní krok vpřed na stabilizované noze s rotací pánve proti rotaci

trupu, vznik dvou funkčních skoliotických křivek, trakce páteře svalovým korzetem

řetězci LD, SA, PM.

 

7. krok – koordinace chůze rozložená do 4 fází, stabilizace řetězci LD, SA, PM,

extenze paží, extenze dolní končetinou v osovém postavení těla, protipohyb paže

proti dolní končetině, rotace pánve proti hrudníku, nácvik švihové fáze chůze.

Léčebné kroky, které obnoví porušenou funkci páteře a koordinaci chůze

1. krok – vytvoření svalového korzetu – řetězcem latissimus dorsi – LD, aktivní

relaxace a protažení přední a horní svalové skupiny pletence ramenního.

 

2. krok – aktivní relaxace v reciproční inhibici a protažení svalů v pletenci

pánevním, protažení flexorů a extensorů kyčle, zádových svalů, m. errector

spinae, m. quadratus lumborum.

 

3. krok – stabilizace svalovým korzetem – řetězcem serratus anterior – SA,

aktivní relaxace a protažení zádových svalů.

 

4. krok – mobilizace celé páteře a hrudníku do rotace, procvičení mm. rotatores,

mm. semispinales, mm. multifidi.

 

5. krok – nácvik stabilizace stojné nohy do chůze, důrazné zapojení m. gluteus

maximus a svalů pánevního dna.

 

6. krok – aktivní krok vpřed na stabilizované noze s rotací pánve proti rotaci

trupu, vznik dvou funkčních skoliotických křivek, trakce páteře svalovým korzetem

řetězci LD, SA, PM.

 

7. krok – koordinace chůze rozložená do 4 fází, stabilizace řetězci LD, SA, PM,

extenze paží, extenze dolní končetinou v osovém postavení těla, protipohyb paže

proti dolní končetině, rotace pánve proti hrudníku, nácvik švihové fáze chůze.

Program kurzu

Teoretická část

 

· skoliotické držení – Korekce skoliotického držení cvičením v sedě,

· komplikace – výhřezy meziobratlových plotének,

· spinální stenóza,

· rozvinutá skolióza ve stáří,

· cor kyphoskoliotikum.

 

Praktická část

 

· 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae,

· cviky pro dolní končetiny,

· protažení svalů dolní končetiny a chodidla,

· protažení svalů horní končetiny a ruky.

 

Léčba

 

· skoliotické držení,

· komplikovaná křivka ve středním věku

· kardiální dekompenzace.

Manuální techniky:

· manuální techniky v sedě,

· pletenec pánevní – m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae,

· pletenec ramenní – m. pectoralis minor, m. subclavius, m. serratus anterior,

· kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace.

Cíle kurzu

Objasnit základní charakter poruchy zvané skolióza ve svalovém aparátu a v řízení pohybu a ukázat způsob její léčby. Vysvětlit princip poruchy

 

· v pletenci ramenním a horní končetině,

· v trupu,

· v pletenci pánevním a dolní končetině.

· koordinace a stabilizace chůze.

· spirální stabilizace.

 

Vysvětlit příčiny skoliózy

 

· vrozené předpoklady pro skoliózu – DMO, motorická dysfunkce, dědičné vady.

· poškození plodu při porodu a během těhotenství.

· porucha časného vývoje do fáze chůze, fixace kyčlí při vývojové poruše.

· negativní faktory ovlivňující rozvoj skoliózy (úrazy, sporty, nádory, operace…).

 

Charakteristika skoliózy dle věkových kategorií

 

· do školní docházky,

· během školní docházky,

· doba růstu 6-18 let,

· po ukončení růstu do 25 let – kompenzace svalové dysbalance vzniklé korzetoterapií,

· střední věk – degenerativní změny – výhřez meziobratlového disku,

· vyšší věk – spinální stenóza, cor kyphoscolioticum.

Školitel

Mgr. Věra Havránková

 

· fyzioterapeut a lektor vzdělávacího a rehabilitačního centra Smíšek,

· registrovaný fyzioterapeut, absolvent Ostravské univerzity a Slovenskej zdravotníckej

univerzity v Bratislavě.

Určení

· pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, maséry, lékaře (se specializací FBLR, ortopedie),

· pro studenty fyzioterapie.

· pro veřejnost.

 

· Kurz je podmíněný absolvováním kurzu 1A + 1B nebo dobrou znalostí metodiky a cvičení.

Cena kurzu

· cena pro 1 osobu na 2 dny (16 vyučovacích hodin) je 4.500,- Kč

· při rezervaci a účasti na 2 kurzech je zvýhodněná cena 8.000,- Kč

· objednané a zaplacené termíny není možné měnit a ani požadovat vrácení peněz.

· cena kurzu pro skupinu mimo uvedené termíny je 17 500Kč za 1 den (8 vyučovacích hodin).

V ceně je zahrnuto

· účast v teoretické a praktické části kurzu, daňový doklad, potvrzení o účasti v kurzu,

· certifikát se souhlasným stanoviskem UNIFY ČR (8 kreditů, 16 vyučovacích hodin),

· dokument SPS system k nahlédnutí zde.

AMBULANCE

KONTAKT

 

Pro kurzy v České republice

Martin Osmanczyk, Tel.: +420 606 175 531
E-mail: rehab.kurzy@seznam.cz

 

Pro kurzy ve Slovenské republice

Martin Osmanczyk, Tel.: +420 606 175 531
E-mail: rehab.kurzy@seznam.cz


©  2017 BY R&S Apps