REHABILITAČNÍ KURZY

Mgr. Věra Havránková

Více informací o mě

METODA

Člověku se během vývoje vytvořil svalový korzet, který jej stabilizoval v běžných denních činnostech. Hlavní pohybové aktivity, které měly vliv na formování pohybového aparátu byly chůze, běh a rozsáhlé pohyby paže ve vzpřímené poloze. V současné době, kdy převládá sedavý způsob života s převahou  statických poloh dochází k porušení vzpřímeného držení těla, což má za následek zásadní změny nároků na pohybový aparát.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

AMBULANCE

KONTAKT

 

Pro kurzy v České republice

Martin Osmanczyk, Tel.: +420 606 175 531
E-mail: rehab.kurzy@seznam.cz

 

Pro kurzy ve Slovenské republice

Martin Osmanczyk, Tel.: +420 606 175 531
E-mail: rehab.kurzy@seznam.cz


©  2017 BY R&S Apps